Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2016

Články

Petr Čehovský

Early Renaissance Architectural Sculpture in Lower Austria

Raně renesanční architektonická skulptura v Dolním Rakousku

s. 102-121

| detail |

Peter Megyeši

Philothei symbola christiana. Emblémy v zámku Doudleby nad Orlicí 

Philothei symbola christiana: The Painted Emblems inside the Chateau in Doudleby nad Orlicí

s. 122-136

| detail |

Martina Hrabová

Between Ideal and Ideology: the Parallel Worlds of František Sammer

Mezi ideálem a ideologií. Paralelní světy Františka Sammera

s. 137-166

| detail | PDF |

Zprávy

Alice Fornasiero

Reconstructing The Flagellation of Christ by Jacopo Tintoretto at the Prague Picture Gallery

Rekonstrukce fragmentů Bičování Krista od Jacopa Tintoretta z Obrazárny Pražského hradu

s. 167-170

| detail |

Tomáš Hylmar

Od Bloku ke Svazu. Cesta ke vzniku jednotné organizace československých výtvarníků v roce 1947

From the Block to the Union: The Creation of the United Organisation of Czechoslovak Artists in 1947

s. 171-181

| detail |

Recenze

Petr Wittlich

Peter Bürger, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Stati o výtvarném umění

s. 182-183

Jarosław Jarzewicz

Dalibor Prix, Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu

s. 183-186

Jan Fiřt

Helena Dáňová – Renáta Gubíková (edd.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Katalog dlouhodobé expozice Oblastního muzea v Chomutově

s. 187-190

Martin Hrdina

Václav Hájek, Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie

s. 191-193

Otto M. Urban

Petr Wittlich, Bohumil Kafka (1878–1942). Příběh sochaře 

s. 193-195

Ondřej Váša

Josef Vojvodík – Marie Langerová, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století

s. 195-197

Anotace

s. 198-201

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 202-204

Česká resumé / English Summaries

s. 205-209