Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alice Fornasiero

Reconstructing The Flagellation of Christ by Jacopo Tintoretto at the Prague Picture Gallery

Obraz Bičování Krista od Jacopa Tintoretta z Obrazárny Pražského hradu se jevil jako fragment většího originálu. Oříznutí krajních postav dosvědčovalo, že malba byla v minulosti zmenšena. Hypotézu potvrzuje také srovnání současných rozměrů malby s různými rozměry zaznamenanými v inventářích hradních sbírek a objev dvou kopií této malby. První z nich je kresba od neznámého kreslíře, dochovaná v drážďanském Grafickém kabinetu, druhá kopií, kterou mezi lety 1689–1691 namaloval Christian Schröder, dvorní malíř a inspektor hradní obrazárny. Kresba byla součástí sbírky Gottfrieda Wagnera (1652–1725) z Lipska, již tvořilo 10 202 kreseb a jedna Rubensova malba. Schröderova kopie patřila do souboru 43 kopií provedených podle obrazů ze sbírek uložených na Pražském hradě, které si objednal kníže Gundakar Dietrichstein pro výzdobu svého zámku v Libochovicích. Srovnání originální malby s rozměry uvedenými v inventářích a objev dvou kopií umožnily stanovit různá období, kdy byla malba oříznuta. Drážďanská kresba a Schröderova kopie navíc připomínají vyváženost původní Tintorettovy kompozice.


< zpět