Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Hylmar

Od Bloku ke Svazu. Cesta ke vzniku jednotné organizace československých výtvarníků v roce 1947

Charakteristickým jevem poválečné kulturní politiky v Československu se stalo organizování výtvarných umělců. Během tří let se umělci pokoušeli vytvořit své zastřešující instituce pro ideové a hospodářské otázky. Nakonec se podařilo založit Ústřední blok výtvarníků ČSR pro řešení koncepčních otázek a Svaz československých výtvarných umělců jako odborovou a hospodářskou základnu. Sjednocování se hned v květnu 1945 ujal Blok českých výtvarníků. Spory ohledně jmenování představitelů organizace sice vedly v létě 1945 k založení konkurenčního Svazu výtvarnických spolků, vedoucí roli však Blok udržel. Vyhlášením Bloku slovenských výtvarníkov a potvrzením činnosti Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské pokročilo organizování výtvarníků k vytvoření jednotné instituce. Představitelé zemských bloků na celostátní konferenci na zámku v Dobříši dne 18. května proklamovali zřízení Ústředního bloku výtvarníků ČSR. Dalším cílem sjednocování se staly odborové svazy doposud rozštěpené na dvě instituce, Odborovou organizaci a Syndikát výtvarníků československých. Iniciativy se ujal Ústřední blok. Navrhl vytvoření nové instituce. Nejprve byly dne 6. října 1946 radou Ústředního bloku schváleny stanovy přípravného výboru Svazu československých výtvarných umělců. Dalším krokem se stala veřejná schůze výtvarníků, na které dne 25. června 1947 většina účastníků odhlasovala zřízení jednotné hospodářské organizace malířů, sochařů a architektů s názvem Svaz československých výtvarných umělců. Dne 26. února 1948 se ustavil na ministerstvu informací Akční výbor československých výtvarníků, který uznal jako jedinou vrcholnou organizaci výtvarníků v ČSR Svaz československých výtvarných umělců. Ústřední blok i zemské bloky byly rozpuštěny. Svaz se přihlásil k principům socialistického realismu a organizoval i kontroloval výtvarný život ve státě.


< zpět