The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2016

Articles

Petr Čehovský

Early Renaissance Architectural Sculpture in Lower Austria

Raně renesanční architektonická skulptura v Dolním Rakousku

pp. 102-121

| detail |

Peter Megyeši

Philothei symbola christiana. Emblémy v zámku Doudleby nad Orlicí 

Philothei symbola christiana: The Painted Emblems inside the Chateau in Doudleby nad Orlicí

pp. 122-136

| detail |

Martina Hrabová

Between Ideal and Ideology: the Parallel Worlds of František Sammer

Mezi ideálem a ideologií. Paralelní světy Františka Sammera

pp. 137-166

| detail |

Reports

Alice Fornasiero

Reconstructing The Flagellation of Christ by Jacopo Tintoretto at the Prague Picture Gallery

Rekonstrukce fragmentů Bičování Krista od Jacopa Tintoretta z Obrazárny Pražského hradu

pp. 167-170

| detail |

Tomáš Hylmar

Od Bloku ke Svazu. Cesta ke vzniku jednotné organizace československých výtvarníků v roce 1947

From the Block to the Union: The Creation of the United Organisation of Czechoslovak Artists in 1947

pp. 171-181

| detail |

Reviews

Petr Wittlich

Peter Bürger, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Stati o výtvarném umění

pp. 182-183

Jarosław Jarzewicz

Dalibor Prix, Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu

pp. 183-186

Jan Fiřt

Helena Dáňová – Renáta Gubíková (edd.), Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Katalog dlouhodobé expozice Oblastního muzea v Chomutově

pp. 187-190

Martin Hrdina

Václav Hájek, Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie

pp. 191-193

Otto M. Urban

Petr Wittlich, Bohumil Kafka (1878–1942). Příběh sochaře 

pp. 193-195

Ondřej Váša

Josef Vojvodík – Marie Langerová, Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století

pp. 195-197

Annotations

pp. 198-201

Acquisitions of Art History Sources

pp. 202-204

Česká resumé / English Summaries

pp. 205-209