Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2017

Články

Piotr Pajor

The Poverty and the Power: Duke Boleslaus the Chaste’s Patronage of the Franciscans in 13th-century Lesser Poland

Chudoba a síla. Donace knížete Boleslava Stydlivého a františkáni v Malopolsku ve 13. století

s. 106–122

| detail |

Helena Čapková

Marginální fenomén, nebo oběť orientalistického klišé? K vzájemným stykům japonských a evropských meziválečných avantgard

Relations between the Japanese and the European Avant-garde in the Interwar Era: A Subject of Marginal Interest or a Victim of Orientalist Cliché?

s. 123–139

| detail |

Daria Kostina

Reflections and Interpretations of Photography and Poster Design in Grigory Musatov’s Paintings in the late 1920s and early 1930s

Reflexe a interpretace fotografie a plakátu v obrazech Grigorije Musatova z konce dvacátých a počátku třicátých let

s. 140–149

| detail |

Zprávy

Pavel Brodský – Martina Šumová

K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína

The Participation  of Illuminators of the Bible  of Petr Zmrzlík of Svojšín

s. 150–160

| detail |

Michał Dębowski

The Unknown Painting by Petr Jan Brandl in the Parish Church of Saint John the Baptist in Żabów near Pyrzyce

Neznámý obraz Petra Brandla ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Żabówě u Pyrzyce

s. 161–178

| detail |

Recenze

Jindřich Vybíral

Thomas DaCosta Kaufmann – Catharine Dossin – Béatrice Joyeux-Prunel (edd.), Circulations in the Global History of Art

s. 179–181

Petr Jindra

Aleš Mudra – Michaela Ottová (edd.), Trans montes Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách / Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

s. 182–187

Jan Salava

Ondřej Haničák, Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století

s. 188–190

Zora Wörgötter

Michaela Šeferisová Loudová (ed.), Josef Stern 1716–1775

s.190–192

Petr Wittlich

Lada Hubatová-Vacková – Tomáš Zapletal (edd.), Gottfried Semper. Věda, průmysl a umění

s. 193–194

Andreas Nierhaus

Věra Laštovičková, Cizí dům? Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus? Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891

s. 194–197

Anotace

s. 198–201

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 202–206

Česká resumé / English Summaries

s. 207–211