Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Brodský – Martina Šumová

K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína

Třídílná Bible mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína, datovaná do let 1411–1414, je hojně malířsky zdobena, ale dosavadní bádání ji necenilo příliš vysoko. Tyto názory neberou dostatečně v potaz množství iluminátorů rozdílné úrovně. Výzdobu Bible podrobila nové revizi Markéta Pražáková. Dospěla k  závěru, že výzdoba je kvalitnější a že iluminátorů bylo více, než se badatelé doposud domnívali. Podle ní jsou zde zřejmé čtyři výrazné iluminátorské autorské přístupy — Mistr Joelova proroctví, Mistr Malachiášova proroctví, Mistr knihy Ester a Mistr knihy Žalmů — a další dílenští malíři. Rozbor Pražákové poskytuje dobré východisko pro nové zhodnocení výzdoby Zmrzlíkovy bible. Lze souhlasit s tím, že hlavním iluminátorem byl Mistr knihy Žalmů. Jeho pojetí se blíží další zřejmý iluminátor, z jehož ruky pochází výzdoba většiny Pavlových epištol. V rámci tzv. dílny Mistra knihy Žalmů lze rozpoznat též podíl Mistra Pražského Exameronu, především však Mistra Bible Zikmunda z Domažlic, jehož práce je ovšem natolik rozkolísaná, že někdy jsme na vahách, zda jde o jeho vlastnoruční iluminace, nebo práci dílenskou. S identifikací Mistra Malachiášova proroctví je možno souhlasit, naproti tomu je třeba odmítnout určení malíře nazvaného Mistr Joelova proroctví. Miniatury připisované tomuto hypotetickému iluminátorovi jsou natolik rozdílné, že vylučují možnost, že by šlo o práci jedné ruky. Tři z nich lze připsat Mistru Mandevillova cestopisu, u zbývajících jde o dílo Mistra Antverpské bible.


< zpět