Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2023

Články

Jindřich Vybíral

Sigfried Giedion’s Early Years and the Jewish Unconscious

Raná léta Sigfrieda Giediona a židovské nevědomí

s. 106–120

| detail |

Věra Vostřelová

Modernism in Regional Architecture of Bohemian Germans Between 1900 and 1918

Modernismus v regionální architektuře českých Němců v letech 1900–1918

s. 121–141

| detail |

David Bláha

Mezi dokumentem a uměním. Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro ÚTDU ČSAV

Between Document and Art: The Relationship Between Fine-Art Photography of Miroslav Hák and His Documentation Work for ÚTDU ČSAV

s. 142–152

| detail |

Petr Jindra

Vladivoj Kotyza: epifanie okamžiku světa

Vladivoj Kotyza: Epiphany of a Moment in the World

s. 153–172

| detail |

Zprávy

Lucie Večerníková

Stálá expozice Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění za inspektora Gustava Kratzmanna

The Picture Gallery of the Society of Patriotic Friends of Fine Arts and Its Permanent Exhibition under the Inspector Gustav Kratzman

s. 173–189

| detail |

Recenze

Jan Royt

Marjan Debanae, Alabaster Sculpture in Europe 1300–1650

s. 190–192

| detail |

József Sisa

Hana Tomagová, Bauaufnahmelehre im 19. Jahrhundert. Studienreisen von Architekten des Ateliers Friedrich von Schmidt / Viktor Luntz durch Böhmen, Mähren und Oberungarn in den Jahren 1862–1896. Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt

s. 192–195

| detail |

Matthew Rampley

Lidia Głuchowska and Vojtěch Lahoda (eds),  Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism: The Impact of the First World War

s. 195–198

| detail |

Julia Secklehner

Alexandra Chiriac, Performing Modernism. A Jewish Avant-Garde in Bucharest

s. 198–199

| detail |

Christopher Long

Veronika Rollová and Karolina Jirkalová (eds), Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech Politics 1945–1989

s. 200–202

| detail |

Anotace

Česká resumé / English summaries