Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Sigfried Giedion’s Early Years and the Jewish Unconscious

Sigfried Giedion (1888–1968) byl jedním z „kanonických“ historiků moderní architektury, jejichž úsudek určoval, který tvůrčí počin v této disciplíně bude shledán relevantním. Jeho knihaSpace, Time and Architecture z roku 1941 se téměř na půl století stala povinnou četbou pro architekty a historiky umění a dodnes patří k nejprodávanějším publikacím o moderní architektuře. Giedion však nebyl jen historiografem a propagátorem avantgardy, nýbrž jako dlouholetý generální sekretář CIAM také klíčovým svědkem a ústředním aktérem dění na architektonické scéně. Novější giedionovské bádání proto nedbá na strukturalistický postulát autonomie textu a svou pozornost rovnoměrně dělí mezi autorovy literární výkony a osobní život, případně vnější faktory, které měly dopad na jeho přemýšlení a psaní. Tato biografická studie se zabývá Giedionovými ranými lety v Praze a ve Vídni, které dosud stály stranou zájmu historiografie umění. Přináší množství mikrohistorických poznatků o rodinném zázemí a sociálních či kulturních sítích, které tvořily podhoubí jeho osobního růstu a pozdější profesionální dráhy. Studie rovněž odkrývá existenciální prožitek mladého Giediona, jehož uchopení může přispět k hlubšímu porozumění jeho textů a aktivit v rámci mezinárodní architektonické komunity. Tímto prožitkem je trauma spojené s židovstvím a nutnost čelit rasovému antisemitismu.Kontakt na autora:

jindrich.vybiral@umprum.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0201

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:be25c23a-b95c-404f-bb2e-b481cd707468

< zpět