Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lucie Večerníková

Stálá expozice Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění za inspektora Gustava Kratzmanna

Ve druhé třetině 19. století docházelo v pražské Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění umístěné ve Šternberském paláci na Hradčanech k velké fluktuaci sbírkových děl. Realizovaly se nové nákupy, ale stále častěji byly dočasné zápůjčky předávány zpět právoplatným majitelům nebo jejich dědicům. Tato doba je spjata se jménem druhého inspektora Obrazárny, Gustavem Kratzmannem, malířem a zkušeným restaurátorem, který tuto funkci vykonával v letech 1848 až 1858. Právě za jeho éry navracení obrazů vrcholilo, což znamenalo neustálou obměnu výstavních prostor. Výsledkem Kratzmannnova desetiletého působení byla příprava a realizace nové stálé expozice, včetně vydání katalogu k ní. Role inspektora spočívala i v péči o sbírkový fond, dále v komunikaci s majiteli obrazů a soch nebo zajištění služeb pro návštěvnickou veřejnost. Tato studie o druhém inspektorovi Obrazárny vychází z archivních pramenů i dobového tisku, důležitým a zajímavým doplněním je ukázka grafické rekonstrukce tří vybraných částí pražské expozice.Kontakt na autora:

lucie.vecernikova@ngprague.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0205

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:308ea12c-c029-421c-a22d-fc197e6f7818

< zpět