Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2020

Články

Pavla Savická

Sociální a ekonomické aspekty sochařské tvorby v Praze v 17. a 18. století

Social and Economic Aspects of Sculpture in Prague in the 17th and 18th Century

s. 126–138

| detail |

Hubert Guzik

Lidové mínění, glasnosť a soutěž na dostavbu pražské Staroměstské radnice

Public Opinion, Glasnost and the Competition for the Reconstruction of
the Old Town Hall in Prague

s. 139–153

| detail |

Ed Krčma

Compression and Riddlecraft: On Pavel Büchler's 'Small Sculptures'

Zhuštění a umění hádanky: malé sochy Pavla Büchlera

s. 153–171

| detail |

Zprávy

Petr Uličný

A Difficult Mission. The Building of the St Vitus Cathedral in the Time of Ferdinand I and Anna Jagiellon (1526–1547)

Obtížná mise. Stavba katedrály sv. Víta za Ferdinanda I. a Anny Jagellonské (1526–1547)

s. 172–192

| detail |

Zdeněk Kazlepka

Mezi benátskými malíři. Nově identifikované obrazy ze sbírky hraběte Humprechta Jana Černína

Among Venetian Painters: Newly Identified Paintings from the Collection of Count Humprecht Johann Czernin

s. 193–201

| detail |

Archiv

Alena Kavčáková

Zdenka Burghauserová – organizátorka výstav českých umělkyň v Amsterdamu a Haagu v roce 1929

Zdenka Burghauserová — Organiser of the Exhibitions of Czech Women Artists in Amsterdam and the Hague in 1929

s. 202–225

| detail |

Recenze

Jindřich Vybíral

Pavel Kalina, Hluboké město

s. 226–228

Mateusz Kapustka

Ivan Foletti et al. (eds), Migrating Art Historians on the Sacred Ways

s. 229–232

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk

Viktor Kubík, Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova

s. 232–237

Dalibor Prix

Hynek Látal, Laboratoře inovací

s. 238–242

Martina Pachmanová

Marcela Rusinko, Snad nesbíráte obrazy?

s. 242–245

Anežka Bartlová

Maja Fowkes – Reuben Fowkes, Central and Eastern European Art Since 1950

s. 245–248

Anotace

s. 249–252

Česká resumé / English Summaries

s. 253–258