Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Uličný

A Difficult Mission. The Building of the St Vitus Cathedral in the Time of Ferdinand I and Anna Jagiellon (1526–1547)

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, založená v roce 1344, nebyla do husitských válek dokončena. O pokračování ve stavbě se roku 1509 pokusil král Vladislav Jagellonský, avšak krátce nato byly práce zastaveny, patrně z důvodů stavby dalších částí opevnění hradu. Po zvolení českým králem v roce 1526 zřejmě pomýšlel pokračovat v dostavbě i Ferdinand I. Habsburský, který nechal kolem roku 1530, patrně pod vedením Benedikta Rieda, nad východním chórem postavit řadu štítů. Dále stavba ovšem nepokročila a možnost pokračovat v dostavbě nakonec znemožnil velký požár v roce 1541, po kterém králi nezbylo než obnovit jen východní chór a katedrálu naopak výrazně zkrátit. Práce komplikoval nedostatek financí, způsobený také Ferdinandovou neochotou vyhledávat potencionální sponzory v řadách (utrakvistické) šlechty a měšťanstva, bez jejichž přispění však nebylo možné náročné kostelní stavby tehdy budovat. O doplnění zničeného vybavení se tak musel starat zejména klér. Velikost a forma stavby nedostačovala nárokům zvětšeného králova dvora a zejména dvora královny Anny Jagellonské, pro jejíž fraucimor musela být do jedné z kaplí velmi nevhodně vestavěna dřevěná tribuna. Patrně zejména pro královnu byla upravena i Vladislavova královská oratoř, kam byla před rokem 1537 vestavěna dřevěná vytápěná komora. Po královnině smrti v roce 1547 nařídil Ferdinand zřídit v katedrále její kamenný náhrobek, není však známo, zda byl opravdu proveden. Anna byla pochována v mariánském chóru, kde se také do roku 1619 nacházel nádherný oltář, provedený asi někdy ve dvacátých letech 16. století Lucasem Cranachem st. I když byly dříve vysloveny domněnky, že obraz získal již císař Maxmilián I., nejpravděpodobnější je, že jej koupil až Rudolf II. a do katedrály umístil patrně v souvislosti s vybudováním nového mauzolea v roce 1589. Petr Uličný: petrulicny@seznam.cz


< zpět