Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ed Krčma

Compression and Riddlecraft: On Pavel Büchler's 'Small Sculptures'

Tento článek je první systematickou analýzou důležitého souboru děl českého umělce Pavla Büchlera. Büchlerovy „malé sochy” z let 2006–2015 se s využitím minimálního množství výrazových prostředků obracejí k široké škále kulturních, politických a filozofických problémů. Základem těchto prací jsou jednoduché, nalezené předměty každodenní potřeby — zbytek tužky, mince, zapalovač, vyhozené tuby od barev, které nesou stopy svého předchozího užívání. Význam těchto enigmatických a náznakových děl vychází ze sdílených historií, kulturních tradic a společenských zkušeností, k nimž odkazují. Büchlerovy artefakty kladou přesné otázky týkající se smyslu těchto kolektivních představ a jejich vztahu k určitému druhu práce, která je vlastní umění. Text vychází z pojmu zhuštění vypůjčeného z analýz poezie a osvětluje způsoby, jimiž se tyto „malé sochy“ dotýkají některých nejaktuálnějších problémů současného umění, jako například vztahu mezi uměním a estetickou zkušeností po vynálezu ready-made a po konceptualismu, interakcí mezi výtvarným uměním a literaturou a zejména moderní poezií, problému interpretace, jejích posunů a omezení, nebo napjatého vztahu mezi uměleckou nezávislostí a politickou angažovaností. „Malé sochy“, z nichž čtyři jsou zde podrobně analyzovány, představují kritiku závislosti většiny současného umění na velkých rozpočtech a vytváření velkolepých efektů a zároveň tvrzení, že umění má přímo vyjadřovat ideologické postoje. Na základě teoretické opory o texty Georga Perece, Theodora Adorna nebo Václava Havla text zkoumá zvláštní významovou hutnost Büchlerových děl, která připomíná rébus nebo hádanku. Tato díla ztělesňují schopnost umění mluvit vlastním jazykem a ukazují, jak mnoho se dá vytvořit ze zdánlivě nepatrných zdrojů.

Ed Krčma: E.Krcma@uea.ac.uk


< zpět