Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zdeněk Kazlepka

Mezi benátskými malíři. Nově identifikované obrazy ze sbírky hraběte Humprechta Jana Černína

Mezi přední osobnosti benátského sběratelství 17. století patřil bezesporu i hrabě Humprecht Jan Černín (1628– 1682), který pobýval v Benátkách jako vyslanec císaře Leopolda I. v letech 1660–1663. Zvláště léta 1661–1662 se zdají být pro Černínovy sběratelské aktivity zcela zásadní. K nově objeveným malířským dílům z bývalé černínské galerie, která dodnes uchovávají české sbírky, lze díky novým rešerším připojit následující obrazy: Mezi černínskými sbírkami na zámku Jindřichův Hradec je uchováván rozměrný obraz představující Zvěstování Panně Marii, za jehož autora lze považovat Pietra Ricchiho, zv. Lucchese (1606–1675). Pro Ricchiho benátské období je zvláště charakteristická temné ladění barev, suchý a strohý malířský projev, střízlivá kompozice a elegance jasně definovaných figur. Součástí Černínovy sbírky se staly i kuriózní série mužských aktů, které vznikaly v soukromých akademiích. Zde se praktické kurzy kreslení a malování podle přírody střídaly s lekcemi teoretickými, v nichž se konverzovalo o literatuře, historii, anatomii, perspektivě, geometrii, antice a hudbě. Jeden z těchto mužských aktů, tzv. akademií, který lze připsat Pietrovi Vecchia (1603–1678), se nachází v obrazárně premonstrátského kláštera v Praze na Strahově. Druhý Vecchiův obraz, který zobrazuje tentokráte nahého Samsona, vlastní pražský sběratel Patrik Šimon. Vedle Pietra Vecchii patřil k značně protežovaným umělcům i Giuseppe Diamantini (1621–1705). Ten je autorem obrazu Venuše a Aeneas, který se dnes nachází ve sbírkách Colloredo-Mansfeldů na zámku Dobříš. Pramenem pro toto zobrazení, rovněž reprodukované v Imagines Galeriae, byla osmá kniha Vergiliovy Aeneis (Aeneis, VIII, 594–731). V tomto díle se Diamantini přihlásil ke stylu Pietra Liberiho, s nímž jej pojí teplý kolorit formující a zaoblující figury, do jejichž inkarnátů vniká zvláštní světlo, které jim dodává až nadpozemský půvab.

Zdeněk Kazlepka: zdenek.kazlepka@moravska-galerie.cz


< zpět