Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2003

Články

Robert Suckale

Beiträge zur Kenntnis der böhmischen Hofkunst des 13. Jahrhunderts

Příspěvek k poznání českého dvorského umění 13. století

s. 78-98

| detail |

Milena Bartlová

Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420

Die künstlerische Beziehungen zwischen Prag a Nürnberg um 1420

s. 99-107

| detail |

Pavel Šopák

Jan Hofman - Pokus o portrét

Jan Hofman - Versuch eines Porträts

s. 108-121

| detail |

Naomi Hume

Violent Humour: Caricature of Cubism in Prague, 1912-1914

Drsný humor: Karikování kubismu v Praze v letech 1912-1914

s. 122-136

| detail |

Archiv

Lubomír Konečný

Jaromír Neumann, Osobitost českého baroku

s. 137-146

| detail |

Zprávy

František Hoffmann - Ivo Hlobil

Barokní freska přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty před rokem 1436

s. 147-157

| detail |

Recenze

Martin Mádl

Figures de la Passion: La représentation des passions en France a ľ âge baroque

s. 158-161

Petra Zelenková

Sibylle Appuhn-Radtke, Visuelle Medien im Dienst der Gesellschaft Jesu: Johann Christoph Storer (1620-1671) als Maler der Katholischen Reform

s. 161-166

Taťána Petrasová

Roman Prahl (ed.), Prag 1780-1830: Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern

s. 166-169

Ákos Moravánszky

Vladimír Šlapeta (ed.), Jan Kotěra 1871-1923: The Founder of Modern Czech Architecture

s. 169-170

Anotace

s. 171-172

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 173-175