Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Robert Suckale

Beiträge zur Kenntnis der böhmischen Hofkunst des 13. Jahrhunderts

Článek se všímá vztahů českého umění 13. století k středoevropské tvorbě. Popírá tezi, že na naší půdě docházelo ke stylovému zpoždění a zároveň ukazuje, že Čechy nebyly v té době izolovanou a víceméně nezávislou oblastí. Otevřenost vládnoucí přemyslovské dynastie vůči sousedním státům je toho důkazem. České umění 13. století je proto podle autora třeba chápat jako více dvorské a internacionální.


< zpět