Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová

Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420

Tématem příspěvku je objasnění spojitostí mezi Prahou a Norimberkem kolem roku 1420 - v období poznamenaném husitským hnutím. Autorka nevychází z obecně přijímaných vývojových klišé, nýbrž se úzce zaměřuje na vlastní díla a na jednotlivé historické události. Polemizuje se starším názorem, že určité práce vzniklé toho času v Norimberku vytvořili čeští exulanti a připisuje jejich vznik místním umělcům, kteří měli k Čechám úzkou vazbu.


< zpět