Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Šopák

Jan Hofman - Pokus o portrét

Jan Hofman (1883-1945) patřil k významným osobnostem české a československé památkové péče. Studie líčí jeho život i profesní zrání; zastavuje se blíže u Hofmanových nejdůležitějších aktivit a knižních publikací. Současně sleduje jeho vztahy s ostatními představiteli oboru: s architektem Pavlem Janákem a s historiky umění Zdeňkem Wirthem, Maxem Dvořákem a Karlem Chytilem.


< zpět