Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2013

Články

Michal Šroněk

Comput digital and Jan Hus as Defender of the Faith

Comput digital a Jan Hus jako obhájce víry

s. 2-22

| detail | PDF |

Milan Pavlík – Karel Pavelka – Jan Řezníček

Zámecká kaple ve Smiřicích. Využití i meze soudobé techniky při rozboru architektonické kompozice a otázka autorství

The Château Chapel in Smiřice: The Uses and Limits of Modern Technology inthe Analysis of Architectural Composition and the Question of Authorship

s. 23-32

| detail |

Hubert Guzik

Kolektivní domy a sociální politika českých průmyslových podniků v letech 1939–1953 

Collective Houses and the Social Policy of Czech Industrial Enterprises in 1939–1953

s. 33-56

| detail |

Zprávy

Jana Zapletalová – Silvia Benassai

Two Unknown Paintings by Onorio Marinari in the Castle of Rájec nad Svitavou

Dva neznámé obrazy personifikací od Onoria Mariniho na zámku v Rájci nad Svitavou

s. 57-60

| detail |

Archiv

Jiří Bernard Krtička

Josef Váchal o nutnosti a zbytečnosti umění

Josef Váchal on the Essentiality and Inessentiality of Art

s. 61-65

| detail |

Josef Váchal

O umění

About Art

s. 66-74

Recenze

Václav Hájek

Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou

s. 75-77

Hynek Látal

Tim Juckes, The Parish and Pilgrimage Church of St Elizabeth in Košice. Town, Court, and Architecture in Late Medieval Hungary

s. 78-80

Alena Volrábová

Stijn Alteens – Freyda Spira (eds), Dürer and Beyond. Central European Drawings in the Metropolitan Museum of Art, 1400–1700

s. 80-83

Vjera Borozan

Tomáš Winter, Miloš Jiránek. Zápas o moderní malbu 1875–1911

s. 83-85

Anotace

s. 86-89

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 90-91

Česká resumé / English Summaries

s. 92-96

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 97

Editing Principles for Publications in Umění/Art

s. 98