Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová – Silvia Benassai

Two Unknown Paintings by Onorio Marinari in the Castle of Rájec nad Svitavou

Obrazová sbírka z pozůstalosti rodu Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou, která v rámci šlechtických sbírek v České republice patří k poměrně důležitým kolekcím s řadou kvalitních děl nizozemských, středoevropských i italských autorů, uchovává dvě zajímavé olejomalby. Obrazy byly dosud určované jako práce severoitalského malíře počátku 17. století. Nejsou datovány ani signovány. Představují však dvě charakteristické práce florentského malíře Onoria Marinariho (1627–1715), bratrance a žáka Carla Dolciho. Do současnosti byly obrazy pokládány za personifikaci Astronomie a Architektury. Ve skutečnosti náměty čerpají z Iconologie Cesara Ripy, v 17. století velmi populární umělecké příručky. Znázorňují alegorii Inteligence s armilární sférou, hadem, květinovým věncem a očima obrácenýma k nebi a alegorii Operazione perfetta, která drží v pravé ruce kružidlo s úhelníkem a v levici zrcadlo. Bližší informace o okolnostech vzniku a nejstarší historii obou Marinariho obrazů nejsou známy. Na základě stylu provedení, téměř shodných rozměrů a identických rámů z doby první poloviny 18. století můžeme předpokládat, že oba obrazy sdílely stejné osudy a do sbírky rodu Salmů v Rájci nad Svitavou se dostaly v neznámé době současně. Panství v Rájci vybudoval hrabě Antonín Karel Salm-Reifferscheidt (1720–1769), který rovněž položil základy rodové obrazárny. Jeho zájem se soustředil především na nizozemské, flámské a holandské autory. O italské obrazy sbírku obohatil především až jeho syn Karel Josef (1750–1838). Obě olejomalby z Rájce nad Svitavou můžeme klást na základě konfrontací s dochovaným dílem Onoria Marinariho do zralého období jeho tvorby, konkrétně do poloviny osmdesátých let 17. století. Nejbližší stylistické paralely pro obrazy z České republiky poskytuje Svatá mučednice z Ringling Museum ze Sarasoty, Svatá Cecilie ze Statens Museum for Kunst z Kodaně, Judita s hlavou Holofernovou ze Szépművészeti Múzeum z Budapeště anebo Kristus se samaritánkou z Museo de Arte di Ponce a z biskupského paláce v Arezzu.


< zpět