Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2019

Články

Petr Šámal

Necudní naháči z řeckého Olympu. Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století

Shameless nudes from the Greek Olympus. The naked body in Prague architectural decoration of the 19th and the beginning of the 20th centuries

s. 2–25

| detail |

Ondřej Hojda

A Bewildering Affinity: European Architectural Modernism and Japanese Traditional Building after World War II

Matoucí spřízněnost. Japonské tradiční stavění a evropští modernističtí architekti po druhé světové válce

s. 47–63

| detail |

Jakub Hauser

„Co kde mezi ruskou emigrací zůstalo krásného, to vše sem pietně sneseno." Výtvarná sbírka Ruského kulturně-historického muzea

‘Whatever remained beautiful in Russian emigration has all been reverently collected here.’ The Art Collection of the Russian Cultural-historical Museum in Zbraslav (1935–1945)

s. 26–46

| detail |

Zprávy

Rastislav Rusnák

Madonna and Child from Košice. Reflections of the Italian Renaissance in the Find of a Relief Mould

Madona s dítětem. Odraz italské renesance v nově nalezené reliéfní formě

s. 64–72

| detail |

Barbora Řepková

Sen o stadionu. Dlouhá cesta ke stavbě plaveckého stadionu v Praze-Podolí

The Stadium Dream. The long journey to the building of the Swimming Stadium in Prague-Podolí

s. 81–90

| detail |

Jana Zapletalová — Alessandro Nesi

The Painting by Ulisse Ciocchi from the Archbishops' Collection in Kroměříž

Obraz Ulisse Ciocchiho z arcibiskupské sbírky v Kroměříži

s. 73–80

| detail | PDF |

Archiv

Patrik Farkaš

The Last Will of Jakob Bogdani (1658–1724), an Upper-Hungarian Painter at the British Court

Poslední vůle Jakoba Bogdaniho (1658–1724), hornouherského malíře na britském královském dvoře

s. 91–95

| detail |

Tomáš Hylmar

„Jsme jediní moderní ve svých generacích." Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945

Reflections on the activity of Group 42 in a letter from Jindřich Chalupecký in 1945

s. 96–101

| detail |

Recenze

Sabina Rosenbergová

Inkarnat und Signifikanz. Das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum

s. 102–105

Pavol Černý

Kateřina Kubínová, Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

s. 105–108

Blanka Kubíková

Thea Vignau-Wilberg, Joris and Jacob Hoefnagel. Art and Science Around 1600

s. 109–113

| PDF |

Andrej Koziel

Štěpán Vácha a Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680

s. 113–117

Pavla Machalíková

Katarína Beňová, Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

s. 117–119

Josef Vojvodík

Zdeněk Brdek, Obhájce moderního umění. Jindřich Chaloupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

s. 119–122

Martin Charvát

Pavla Machalíková a Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada

s. 122–124

Kimberly Zarecor

Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná a Karolína Jirkalová (edd.), Paneláci 1 & 2

s. 124–127

Anotace

s. 128–131

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 132–136

Česká resumé / English Summaries

s. 137–144

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 145