Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Hylmar

„Jsme jediní moderní ve svých generacích." Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945

Když v roce 1945 uspořádala Skupina 42 svou první poválečnou výstavu, stál u obnovení činnosti mladý teoretik a výtvarný kritik Jiří Kotalík. Členové skupiny, jmenovitě František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Jan Smetana, Karel Souček, Josef Kainar, Ivan Blatný a Jiří Kolář, tehdy vystavili v Pošově galerii v Praze své kresby, akvarely a grafiky a recitovali své básně. Výstava získala pozitivní odezvu v recenzích výtvarných kritiků. Jindřich Chalupecký, který stál u vzniku Skupiny 42 a u jejích prvních výstav v roce 1943, se příprav této výstavy nezúčastnil. Vyčkával, jestli spolu členové sdružení dokáží znovu veřejně vystoupit. Úspěšně obnovená aktivita skupiny přece jen vyvolala jeho reakci a ještě během trvání výstavy v září roku 1945 poslal Jiřímu Kotalíkovi a všem členům sdružení obsáhlý dopis. V něm rozebírá pozici skupiny v českém uměleckém prostředí a řeší základní otázku, zda pokračovat. Skupinu 42 považuje za elitní, jedinou moderní a vymykající se od ostatních. Doporučuje udržet činnost skupiny i její výjimečnost. Program sdružení formuluje pomocí kritických otázek, na které si však zároveň odpovídá. Předpovídá dokonce budoucnost Skupiny 42, která se má stát centrem pro další umělce. Závěrem plánuje velkou retrospektivní výstavu a vydání obsáhlé monografie. Z velkých plánů nakonec sešlo. Skupina uspořádala ještě výstavy v Bratislavě a Brně. Dále už následoval postupný rozpad a po roce 1948 Skupina 42 zanikla úplně.

Tomáš Hylmar: tomas.hylmar@ngprague.cz


< zpět