Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová — Alessandro Nesi

The Painting by Ulisse Ciocchi from the Archbishops' Collection in Kroměříž

Obraz Krista jako Dobrého pastýře mezi anděly ze zámku v Kroměříži zakoupil v roce 1901 u římského antikváře Othmara Schmidta olomoucký arcibiskup Theodor Kohn, který se novými akvizicemi snažil rozšířit obrazovou sbírku olomouckých arcibiskupů. O své původní připsání Parmigianinovi, pod jehož jménem byl v Římě zakoupen, obraz brzy přišel a dosud byl veden jako dílo benátsko-nizozemského malíře. V tomto článku obraz nově připisujeme toskánskému malíři Ulissi Ciocchimu (asi léta 1570–1631), žáku a spolupracovníkovi Bernardina Poccettiho (1548–1612). Dřevěná deska je pomalována z obou stran. Přední strana znázorňuje Zmrtvýchvstalého Krista jako Dobrého pastýře, obklopeného ze stran vždy trojicí krásně oděných andělů hrajících na rozličné hudební nástroje. K tomuto po ikonografické stránce zcela ojediněle ztvárněnému námětu, situovanému do seversky laděné krajiny, nalezneme v rámci Ciocchiho díla paralelu. Tutéž scénu, jakkoli odlišně, malíř vytvořil v technice nástěnné malby v letech 1613–1614 v bývalém dominikánském klášteře San Jacopo di Ripoli ve Florencii. Na objednávku šesti řádových sester namaloval v roce 1614 hlavní oltářní obraz Svatý Jakub křtí před popravou Josiáše. Šestice lilií při spodním okraji odkazuje na šest řádových sester, jež obraz financovaly při příležitosti svého svěcení. V případě kroměřížského obrazu se nabízí otázka, zda malba neobsahuje nějakou analogickou skrytou symboliku. Šest žen, které se rozhodly spojit svůj život s Kristem, by pod jeho pastýřským vedením, stejně jako andělé, vyluzovalo krásnou hudbu, tj. šířilo víru, podobně jako čisté lilie ze sebe vydávají krásnou vůni. Kristus by tedy obrazně řečeno doprovázel jako dobrý pastýř novicky jejich duchovním životem. Na zadní straně desky Ulisse Ciocchi vyobrazil rodový znak zatím blíže neurčeného člena rodu Birago. Vzhledem k rozměrům desky a skutečnosti, že výjevy na přední a zadní straně jsou znázorněny převráceně, lze předpokládat, že obraz tvořil horní víko nějakého klávesového nástroje, případně nějaké truhlice.

Jana Zapletalová: j.zapletalova@upol.cz – Alessandro Nesi: gorini.project@virgilio.it


< zpět