The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2019

Articles

Petr Šámal

Necudní naháči z řeckého Olympu. Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století

Shameless nudes from the Greek Olympus. The naked body in Prague architectural decoration of the 19th and the beginning of the 20th centuries

pp. 2–25

| detail |

Ondřej Hojda

A Bewildering Affinity: European Architectural Modernism and Japanese Traditional Building after World War II

Matoucí spřízněnost. Japonské tradiční stavění a evropští modernističtí architekti po druhé světové válce

pp. 47–63

| detail |

Jakub Hauser

„Co kde mezi ruskou emigrací zůstalo krásného, to vše sem pietně sneseno." Výtvarná sbírka Ruského kulturně-historického muzea

‘Whatever remained beautiful in Russian emigration has all been reverently collected here.’ The Art Collection of the Russian Cultural-historical Museum in Zbraslav (1935–1945)

pp. 26–46

| detail |

Reports

Rastislav Rusnák

Madonna and Child from Košice. Reflections of the Italian Renaissance in the Find of a Relief Mould

Madona s dítětem. Odraz italské renesance v nově nalezené reliéfní formě

pp. 64–72

| detail |

Barbora Řepková

Sen o stadionu. Dlouhá cesta ke stavbě plaveckého stadionu v Praze-Podolí

The Stadium Dream. The long journey to the building of the Swimming Stadium in Prague-Podolí

pp. 81–90

| detail |

Jana Zapletalová — Alessandro Nesi

The Painting by Ulisse Ciocchi from the Archbishops' Collection in Kroměříž

Obraz Ulisse Ciocchiho z arcibiskupské sbírky v Kroměříži

pp. 73–80

| detail |

Archives

Patrik Farkaš

The Last Will of Jakob Bogdani (1658-1724), an Upper-Hungarian Painter at the British Court

Poslední vůle Jakoba Bogdaniho (1658–1724), hornouherského malíře na britském královském dvoře

pp. 91–95

| detail |

Tomáš Hylmar

„Jsme jediní moderní ve svých generacích.“Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopise Jindřicha Chalupeckého z roku 1945

Reflections on the activity of Group 42 in a letter from Jindřich Chalupecký in 1945

pp. 96–101

| detail |

Reviews

Sabina Rosenbergová

Inkarnat und Signifikanz. Das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum

pp. 102–105

Pavol Černý

Kateřina Kubínová, Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

pp. 105–108

Blanka Kubíková

Thea Vignau-Wilberg, Joris and Jacob Hoefnagel. Art and Science Around 1600

pp. 109–113

Andrej Koziel

Štěpán Vácha a Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680

pp. 113–117

Pavla Machalíková

Katarína Beňová, Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

pp. 117–119

Josef Vojvodík

Zdeněk Brdek, Obhájce moderního umění. Jindřich Chaloupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

pp. 119–122

Martin Charvát

Pavla Machalíková a Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada

pp. 122–124

Kimberly Zarecor

Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná a Karolína Jirkalová (edd.), Paneláci 1 & 2

pp. 124–127

Annotations

pp. 128–131

Acquisitions of Art History Sources

pp. 132–136

České resumé / English Summaries

pp. 137–144

Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 146