Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2005

Články

Achim Timmermann

'Altissimum ac pretiosum' - The Vienna Cathedral Lodge and Late Medieval Sacrament House Design in East Central Europe

"Altissimum ac pretiosum" - vídeňská huť a pozdně gotické sanktuáře ve střední Evropě

s. 539-550

| detail |

Martina Kratochvílová

Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli

Kodikologisches Handschriftenpuzzle. Habent sua fata libelli

s. 551-565

| detail |

Lada Hubatová-Vacková

Vnitřní zrak. Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Inner Sight: Jan Evangelista Purkyně, the Laboratory
of Visuality and Modern Art

s. 566-585

| detail |

Dalibor Veselý

Czech New Architecture and Cubism

Česká nová architektura a kubismus

s. 586-604

| detail |

Rozhovor

Cesta k hermeneutice architektury. S Daliborem Veselým hovořili Petr Kratochvíl a Mojmír Horyna

s. 605-611

Archiv

Lubomír Slavíček

"meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern a Jahnův životopis Antonína Kerna

s. 612-622 

| detail |

Polemika

Milan Togner

Odpověď na recenzi Petry Zelenkové

s. 622-623 

Recenze

Marc Carel Schurr

Jiří Fajt (ed.), Court Chapel of the High Late Middle Ages and their Artistic Decoration - Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba

s. 623-626

Richard Němec

Marc Carel Schurr, Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, das Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd und die Bartholomäuskirche zu Kolin im Spannungsfeld von Kunst und Geschichte

s. 626-629

Roman Prahl

Michaela Marek, Kunst und Identitätspolitik. Architektur und Bildkünste im Prozess der tschechischen Nationsbildung

s. 629-631 

Christopher Long

Rostislav Švácha, Czech Architecture and Its Austerity. Fifty Buildings 1989-2004

s. 631-632

Anotace

s. 633-634 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 634-636 

Obsah LIII. ročníku Umění

s. 637-638