The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2005

Articles

Achim Timmermann

'Altissimum ac pretiosum' - The Vienna Cathedral Lodge and Late Medieval Sacrament House Design in East Central Europe

"Altissimum ac pretiosum" - vídeňská huť a pozdně gotické sanktuáře ve střední Evropě

pp. 539-550 (Czech summary)

| detail |

Martina Kratochvílová

Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli

Kodikologisches Handschriftenpuzzle. Habent sua fata libelli

pp. 551-565 (German summary)

| detail |

Lada Hubatová-Vacková

Vnitřní zrak. Jan Evangelista Purkyně, laboratoř vizuality a moderní umění

Inner Sight: Jan Evangelista Purkyně, the Laboratory
of Visuality and Modern Art

pp. 566-585 (English summary)

| detail |

Dalibor Veselý

Czech New Architecture and Cubism

Česká nová architektura a kubismus

pp. 586-604 (Czech summary)

| detail |

Interview

Cesta k hermeneutice architektury. S Daliborem Veselým hovořili Petr Kratochvíl a Mojmír Horyna

Towards a Hermeneutics of Architecture. Dalibor Veselý in discussions with Petr Kratochvíl and Mojmír Horyna.

pp. 605-611

Archives

Lubomír Slavíček

"meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern a Jahnův životopis Antonína Kerna (1777)

"meinem Seel Bruder zu mehrer Ehre". Benedikt Kern and Jahn's biography of Antonín Kern (1777)

pp. 612-622 

| detail |

Polemics

Milan Togner

Odpověď na recenzi Petry Zelenkové

A Response to the Review of Petra Zelenková

pp. 622-623 

Reviews

Marc Carel Schurr

Jiří Fajt (ed.), Court Chapel of the High Late Middle Ages and their Artistic Decoration - Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba

pp. 623-626

Richard Němec

Marc Carel Schurr, Die Baukunst Peter Parlers. Der Prager Veitsdom, das Heiligkreuzmünster in Schwäbisch Gmünd und die Bartholomäuskirche zu Kolin im Spannungsfeld von Kunst und Geschichte

pp. 626-629

Roman Prahl

Michaela Marek, Kunst und Identitätspolitik. Architektur und Bildkünste im Prozess der tschechischen Nationsbildung

pp. 629-631 

Christopher Long

Rostislav Švácha, Czech Architecture and Its Austerity. Fifty Buildings 1989-2004

pp. 631-632

Annotations

pp. 633-634 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 634-636 

Content of Umění LIII

pp. 637-638