Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dalibor Veselý

Czech New Architecture and Cubism

Článek přináší nový pohled na českou předválečnou architekturu, která se označuje jako kubistická. Dokládá, že s kubismem má společných jen málo znaků a že jejím vedoucím snažením byla snaha přiblížit se univerzální tvořivosti, zhmotněné nejčastěji představou krystalu. Studie poukazuje na vztah této architektury k expresionismu a pokouší se ji posunout z umělecké periferie, na níž se při určitém způsobu výkladu ocitá, do středu celoevropského úsilí o novou architekturu.


< zpět