Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2009

Články

Lenka Panušková

Gott mit Zirkel und Waage. Trinitätsdogma in Eadwig-Evangeliar

Bůh s kružidlem a váhami. Trojiční dogma v Eadwigově evangeliáři

s. 518-536

| detail |

Tomáš Knoflíček

Malířská výzdoba kostela sv. Bartoloměje v Kuněticích

The Mural Paintings in the Church of St Bartholomew in Kunětice

s. 537-548

| detail |

Jiří Bláha

Das malerische Werk Josef Platzers

Malířské dílo Josefa Platzera

s. 549-563

| detail | PDF |

Robert Šrek

Architektura veřejných staveb v Karlových Varech v letech 1780-1850

The Architecture of Public Structures in Karlovy Vary in 1780-1850

s. 564-580

| detail |

Zprávy

Marcel Pencák

Intimita výstavy Navrátilovy

The Intimacy of the Navrátil Exhibition

s. 577-580

| detail |

Recenze

Michal Šroněk

Radka Tibitanzlová - Martina Beranová (edd.), "…aby se umění malířskému vyučoval". Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva

s. 581-582

Martin Krummholz

Christina Strunck (ed.), Un regista del gran teatro del barocco. Johann Paul Schor und die internationale Sprache des Barocks

s. 582-585

Pavla Machalíková

Adam Hnojil, Josef Max. Sochařství pozdního neoklasicismu v Čechách

s. 585-587

Tomáš Pospiszyl

Anna Pravdová, Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938-1945

s. 587-589

Anotace

s. 589-592 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 592-596 

Česká resumé / English Summaries

s. 597-601 

Obsah LVII. ročníku Umění/Art

Obsah LVII. ročníku Umění/Art