The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2009

Articles

Lenka Panušková

Gott mit Zirkel und Waage. Trinitätsdogma in Eadwig-Evangeliar

God with Compasses and a Scale: Trinity Dogma in the Eadwig Gospels

pp. 518-536

| detail |

Tomáš Knoflíček

Malířská výzdoba kostela sv. Bartoloměje v Kuněticích

The Mural Paintings in the Church of St Bartholomew in Kunětice

pp. 537-548

| detail |

Jiří Bláha

Das malerische Werk Josef Platzers

The Painting Work of Josef Platzer

pp. 549-563

| detail |

Robert Šrek

Architektura veřejných staveb v Karlových Varech v letech 1780-1850

The Architecture of Public Structures in Karlovy Vary in 1780-1850

pp. 564-580

| detail |

Shorter notices

Marcel Pencák

Intimita výstavy Navrátilovy

The Intimacy of the Navrátil Exhibition

pp. 577-580

| detail |

Reviews

Michal Šroněk

Radka Tibitanzlová - Martina Beranová (edd.), "…aby se umění malířskému vyučoval". Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva

pp. 581-582

Martin Krummholz

Christina Strunck (ed.), Un regista del gran teatro del barocco. Johann Paul Schor und die internationale Sprache des Barocks

pp. 582-585

Pavla Machalíková

Adam Hnojil, Josef Max. Sochařství pozdního neoklasicismu v Čechách

pp. 585-587

Tomáš Pospiszyl

Anna Pravdová, Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938-1945

pp. 587-589

Annotations

pp. 589-592 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 592-596 

Česká resumé / English Summaries

pp. 597-601 

Contents of the 57th volume of Umění/Art

pp. 602-603