Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2012

Články

Jindřich Vybíral

Historisches Sentiment oder moderner Pragmatismus? Leopold Bauer als Baudenkmalsarchitekt 

Historický sentiment nebo moderní pragmatismus? Leopold Bauer jako památkový architekt

s. 450-469

| detail | PDF |

Petr Wittlich

Pod velkým stromem. Pařížský pobyt sochaře Bohumila Kafky v letech 1904–1908

Beneath a Great Tree: Sculptor Bohumil Kafka’s Time in Paris in 1904–1908

s. 470-477

| detail |

Marie Rakušanová

Josef Váchal. Podvratník, technolog a magik o umění

Josef Váchal: Subversive, Technicist, and Art Sorcerer on Art

s. 478-508

| detail |

Zprávy

Friedrich Fuchs – Petr Chotěbor

Zu den Steinmetzzeichen an den Domen in Prag und Regensburg

Ke kamenickým značkám na katedrálách v Praze a Řezně

s. 509-521

| detail |

Recenze

Dušan Buran

Tomáš Knoflíček, Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě. – Zuzana Všetečková (ed.), Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

s. 522-526

Ondřej Jakubec

Pavel Kalina, Praha 1437–1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře

s. 526-530

Quentin Buvelot

Anja K. Ševčik (ed.), Dutch Painting of the 17th and 18th Centuries: Illustrated summary Catalogue

s. 531-533

Hubert Guzik

Taťána Petrasová (ed.), Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století

s. 533-534

Dopis redakci

Martin Horáček

Reakce na recenzi Štěpána Váchy a Tomáše Malého a na recenzi Ondřeje Hojdy

s. 534-535

Anotace

s. 535-538

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 538-539

Česká resumé / English Summaries

s. 540-543

Obsah LX. ročníku Umění/Art

s. 544-545