The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2012

Articles

Jindřich Vybíral

Historisches Sentiment oder moderner Pragmatismus? Leopold Bauer als Baudenkmalsarchitekt 

Historical Sentimentalism or Modern Pragmatism? Leopold Bauer as a Heritage Architect

pp. 450-469

| detail |

Petr Wittlich

Pod velkým stromem. Pařížský pobyt sochaře Bohumila Kafky v letech 1904–1908

Beneath a Great Tree: Sculptor Bohumil Kafka’s Time in Paris in 1904–1908

pp. 470-477

| detail |

Marie Rakušanová

Josef Váchal. Podvratník, technolog a magik o umění

Josef Váchal: Subversive, Technicist, and Art Sorcerer on Art

Josef Váchal: Umstürzler, Handwerker und Magier über die Kunst /pdf/

pp. 478-508

| detail | PDF |

Reports

Friedrich Fuchs – Petr Chotěbor

Zu den Steinmetzzeichen an den Domen in Prag und Regensburg

Stonemason Marks on the Cathedrals in Prague and Regensburg

pp. 509-521

| detail |

Reviews

Dušan Buran

Tomáš Knoflíček, Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě. – Zuzana Všetečková (ed.), Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

pp. 522-526

Ondřej Jakubec

Pavel Kalina, Praha 1437–1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře

pp. 526-530

Quentin Buvelot

Anja K. Ševčik (ed.), Dutch Painting of the 17th and 18th Centuries: Illustrated summary Catalogue

pp. 531-533

Hubert Guzik

Taťána Petrasová (ed.), Člověk a stroj. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století

pp. 533-534

Letters to the Editor

Martin Horáček

Reakce na recenzi Štěpána Váchy a Tomáše Malého a na recenzi Ondřeje Hojdy

pp. 534-535

Annotations

pp. 535-538

Acquisitions of Art History Sources

pp. 538-539

Česká resumé / English Summaries

pp. 540-543

Contents of the 60th Volume of Umění/Art

pp. 544-545