Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2018

Články

Karel Thein

Tactility, Detail, and Scale in the Photography of Sculpture

s. 350–367

| detail |

Tadeáš Kadlec

Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny

s. 368–387

| detail |

Hana Buddeus

Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek

s. 388–399

| detail |

Archiv

Alena Kavčáková

Z korespondence F. V. Mokrého s účastníky VI. Mezinárodního kongresu pro kreslení a užitá umění v Praze — Galkou E. Scheyerovou, Josefem Albersem a Lucií Moholy-Nagyovou

s. 400–421

| detail |

Recenze

Jan Zachariáš

Gottfried Boehm, Die Sichtbarkeit der Zeit, ed. Ralph Ubl

s. 431–432

Katharina Lovecky

Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840

s. 433–435

Vít Vlnas

Lubomír Slavíček — Petr Tomášek (edd.), Aristokgracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou

s. 436–437

Lenka Kerdová

Pavel Prouza, Vybudovali jsme... ! Wir Haben Gebaut... ! Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938

s. 437–440

Hana Buddeus

Kristýna Ambrozová (ed.), Ambroz. Akce/Action

s. 440–442

Anotace

s. 443–446

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

s. 447–449

Česká resumé/ English Summaries

s. 450–454

Návraty

Jan Dienstbier

Erwin Panofsky a česká ikonologie

Erwin Panofsky and Czech Iconological School

s. 422–430

| detail |