The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2018

Articles

Karel Thein

Tactility, Detail, and Scale in the Photography of Sculpture

pp. 350–367

| detail |

Tadeáš Kadlec

Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny

pp. 368–387

| detail |

Hana Buddeus

Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek

pp. 388–399

| detail |

Archives

Alena Kavčáková

Z korespondence F. V. Mokrého s účastníky VI. Mezinárodního kongresu pro kreslení a užitá umění v Praze — Galkou E. Scheyerovou, Josefem Albersem a Lucií Moholy-Nagyovou

pp. 400–421

| detail |

Recenze

Jan Zachariáš

Gottfried Boehm, Die Sichtbarkeit der Zeit, ed. Ralph Ubl

pp. 431–432

Katharina Lovecky

Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840

pp. 433–435

Vít Vlnas

Lubomír Slavíček — Petr Tomášek (edd.), Aristokgracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou

pp. 436–437

Lenka Kerdová

Pavel Prouza, Vybudovali jsme... ! Wir Haben Gebaut... ! Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918–1938

pp. 437–440

Hana Buddeus

Kristýna Ambrozová (ed.), Ambroz. Akce/Action

pp. 440–442

Annotations

pp. 443–446

Acquisitions of Art History Sources

pp. 447–449

Česká resumé/ English Summaries

pp. 450–454

Retrospections

Jan Dienstbier

Erwin Panofsky a česká ikonologie

Erwin Panofsky and Czech Iconological School

pp. 422–430

| detail |