Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2016

Články

Jan Dienstbier

The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia

Obraz šaška ve středověkých Čechách

s. 354-370

| detail | PDF |

Michal Šroněk

Pražský malířský cech a jeho reprezentace v pozdním středověku a raném novověku

The Prague Painters’ Guild’s Representation of Itself through Images in the Late Medieval and Early Modern Age

s. 371-393

| detail |

Veronika Rollová

„Stvoření nového člověka“. Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století

‘Creating the New Communist Person’: The House of Czechoslovak Children at Prague Castle in the 1960s

s. 394-411

| detail |

Zprávy

Ivo Hlobil

Der rote Mantel der Sternberger Madonna — ein Unikum des böhmischen Schönen Stils?

Červený plášť Šternberské madony – unikum českého krásného slohu?

s. 412-418

| detail |

Martina Knapová

Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách

Art Collecting and Exhibition Projects: The Role of Mánes Union of Fine Artists in Introducing the Influence of Antoine Bourdelle into Czech Art

s. 419-425

| detail |

Alice Fornasiero

The Study Stay of Christian Schröder in Italy

Studijní pobyt Christiana Schrödera v Itálii

s. 426-431

| detail |

Recenze

Vít Vlnas

Lenka Řezníková a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

s. 432-434

Katarína Beňová

Aleš Filip — Roman Musil (eds), Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Maori

s. 434-436

Jakub Hauser

Andrej Vladimirovic Tolstoj — Irina Vasiljevna Šceblygina — Elena Michajlovna Bukrejeva, Sochranit’ dlja Rossii. K 80-letiju Russkogo kul’turno-istoriceskogo muzeja v Prage

s. 436-438

Tomáš Pospiszyl

Romana Karla Schuler, Seeing Motion. A History of Visual Perception in Art and Science

s. 438-440

Karel Císař

Mária Orišková (ed.), Curating “Eastern Europe” and Beyond. Art Histories through the Exhibition

s. 440-443

Anotace

s. 444-448

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 449-452

Česká resumé / English Summaries

s. 453-458