Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2008

Články

Piotr Piotrowski

On the Spatial Turn, or Horizontal Art History

Prostorový obrat aneb horizontální dějiny umění

s. 378-383

| detail |

Štěpán Vácha

Antiquitatis illustre monimentum. Die Klosterkirche in Sedletz und ihre Restaurierung von 1700-1709

Antiquitatis illustre monimentum. Klášterní kostel v Sedlci a jeho restaurace v letech 1700-1709

s. 384-408

| detail | PDF |

Gabriela Kašková

Das ganze Sein ist flammend Leid. Eine Betrachtung zur Auffassung des Leides bei August Brömse in Bezug auf seinen zweiten graphischen Zyklus

Celé bytí jest palčivé hoře. Úvaha k pojetí utrpení u Augusta Brömseho v souvislosti s jeho druhým grafickým cyklem

s. 409-425

| detail |

Hubert Guzik

Jak projít uchem jehly? Emancipace žen v architektonických povoláních 1918-1948

How to Pass through the Eye of a Needle? The Emancipation of Women in Architectural Profession 1918-1948

s. 426-436

| detail |

Zprávy

Petr Skalický

Vera effigies sv. Václava z někdejšího kostela sv. Václava na Malé Straně v Praze

The Vera Effigies of St Wenceslas from the Former Church of St Wenceslas in Malá Strana in Prague

s. 437-446

| detail |

Milan Pavlík

Kaple sv. Bernarda (Malá kapitula) konventu v Plasech. Její význam pro zařazení díla Jana Blažeje Santiniho do kontextu české vrcholně barokní "pohybové" architektury

The Chapel of St Bernard (The Small Chapter House) of the Monastery in Plasy: Its Significance for Situating the Work of Johann Blasius Santini in the Context of Bohemian High Baroque 'Architecture of Movement'

s. 446-448

| detail |

Recenze

Petr Wittlich

Yve-Alain Bois - Benjamin Buchloh - Hal Foster - Rosalind Kraussová, Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus

s. 449-451

Vladislava Kuchtová

Aleš Filip - Roman Musil (ed.), Neklidem k bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914

s. 452-453

Lenka Pastýříková

Hana Rousová et al., František Foltýn: 1891-1976. Košice - Paříž - Brno

s. 453-455

Claire Roberts

Michaela Pejčochová, Masters of 20th-Century Chinese Ink Painting from the Collections of the National Gallery in Prague

s. 455-457

Anotace

s. 457-459

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 460-463 

Česká resumé / English Summaries

s. 464-469