Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2007

Články

Martina Šárovcová

Mezi anachronismem a historismem. Nové pohledy na české renesanční knižní malířství

Between Anachronism and Historicism. New Views on Bohemian Renaissance Book Painting

s. 274-285

| detail |

Eva Bendová

Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů

Bohumil Kubišta's Painting The Café. One of Many Points of View

s. 286-293

| detail |

Ole W. Fischer

Objected into the Void. Notes on the Polemics of Adolf Loos against Henry van de Velde: a Cultural-Psychological Analysis of Modernity

Námitky do prázdna. Poznámky k polemice Adolfa Loose s Henrym van de Veldem: kulturně-psychologická analýza modernosti

s. 294-315

| detail |

Rostislav Švácha

Surrealism and Czech Functionalism

Surrealismus a český funkcionalismus

s. 316-328

| detail | PDF |

Zprávy

Petr Hlaváček

Die vergessene Karlsbader Ausstellung von Oskar Kokoschka des Jahres 1911

Zapomenutá karlovarská výstava Oskara Kokoschky z roku 1911

s. 329-336

| detail | PDF |

Recenze

Viktor Kubík

Anežka Merhautová - Pavel Spunar, Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále - Pavol Černý, Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách

s. 336-338

Jeffrey Hamburger

Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden: Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310-1437

s. 338-340

Peter Knüvener

Maria Deiters, Kunst um 1400 im Erzstift Magdeburg. Studien zur Rekonstruktion eines verlorenen Zentrums

s. 340-346

Milada Studničková

Loretta Vandi, Il manoscritto Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo

s. 347-348

Anotace

s. 348-350 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 350-353

Česká resumé / English Summaries

s. 354-358