Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Hlaváček

Die vergessene Karlsbader Ausstellung von Oskar Kokoschka des Jahres 1911

V obecném českém kulturním povědomí je dobře znám úzký rodinný vztah Oskara Kokoschky k Čechám stejně jako Kokoschkovy kontakty s Československem a jeho exil v Praze. Ovšem jen málo jsou dosud osvětleny jeho rané kontakty s českým prostředím ještě z období Rakouska-Uherska. V Karlových Varech byla v roce 1911 otevřena výstava Kokoschkových děl, jeho teprve druhá samostatná výstava, představující symbolický předěl mezi Kokoschkovým odchodem z Berlína a návratem do Vídně, tudíž jakousi zvláštní formu umělcovy aklimatizace po návratu do rakousko-uherského mocnářství. Proč Karlovy Vary? Někdy v roce 1909-1910 se Kokoschka ve Vídni seznámil s Walterem Sernerem. Tento židovský intelektuál a karlovarský rodák studoval od roku 1909 práva na vídeňské univerzitě a živě se zajímal o literární a umělecký život císařské metropole. V týdeníku Karlsbader Zeitung, který patřil jeho otci Bertholdu Seligmannovi, publikoval Serner v letech 1909-1913 články o vídeňském kulturním životě. Dokonce zde vedl vlastní rubriku originálních fejetonů, nazvanou Wiener Kunstbrief (1910-1911). Ze Sernerova nadšení a na základě jeho osobních vídeňských kontaktů se zrodila idea uspořádat v Karlových Varech Kokoschovu výstavu. Ta se uskutečnila mezi 1. červencem a 15. srpnem 1911 v proslulém Café Park Schönbrunn a Serner byl jejím kurátorem a hlavním organizátorem. Konzervativní karlovarské publikum reagovalo podle očekávání spíše zdrženlivě. Serner s tím ovšem počítal a byla to tak jedna z prvních kulturních provokací tohoto pozdějšího spoluzakladatele dadaismu, kulturního bohéma, který se stal výraznou osobností avantgardní kultury výmarského Německa.


< zpět