Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2009

Články

Monika Borowska

Das Entfachen des Fegefeuers in der europäischen Miniatur des 13. Jahrhunderts

Počátky očistce v evropské miniatuře 13. století

s. 310-325

| detail |

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic

The Mural Paintings in the Chapel of St Procopius in Praskolesy (Hořovice)

s. 326-348

| detail |

Daniela Rywiková

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?

Problém Krumlovského sborníku aneb kalich jako utrakvistický symbol?

s. 349-363

| detail | PDF |

Karolína Fabelová

Bourdelle a Prague en 1909 et son rapport aux artistes tcheques et a Auguste Rodin

Bourdelle v Praze roku 1909 a jeho vztah k českým umělcům a Augustu Rodinovi

s. 364-384

| detail |

Zprávy

Jana Zapletalová

Škréta, Sandrart, Oretti: poznámka ke Škrétovu působení v Itálii

Škréta, Sandrart, Oretti: A Note about Škréta in Italy

s. 398-402

| detail |

Archiv

Tereza Martinčeková (ed.)

Hadí rituál: Warburgova kreuzlingenská přednáška

The Snake Ritual: Warburg's Kreuzlingen Lecture

s. 385-398

| detail |

Recenze

Jan Klípa

Umění gotiky na Chebsku. Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu

s. 402-405

Herbert Karner

Jana Zapletalová, Andrea Lanzani 1641-1712

s. 405-406

Taťána Petrasová

Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848

s. 407-408

Eva Novotná

Daniela Kramerová - Vanda Skálová (edd.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let

s. 409-410

Anotace

s. 411-414 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 414-417 

Česká resumé / English Summaries

s. 418-423