Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tereza Martinčeková (ed.)

Hadí rituál: Warburgova kreuzlingenská přednáška

V roce 1921 se Aby Warburg nervově zhroutil a musel být hospitalizován ve švýcarském Kreuzlingenu. Přednáška o hadím rituálu se uskutečnila 21. dubna 1923 a měla prokázat, že jeho zdravotní stav už se natolik zlepšil, že je opět schopen soustředit se na vědeckou práci a může být propuštěn. Velkou část přednášky tvoří komentář k diapozitivům, které Warburg pořídil během svého několikaměsíčního pobytu mezi původními obyvateli Severní Ameriky. V oblasti Coloradské plošiny (1895-1896) se seznámil s jejich mytologií a rituály, jejichž popis se stal podkladem pro ikonograficko-religionistickou část přednášky, která pojednává o symbolickém významu hada v různých kulturách. Způsob života "Indiánů", kontrastující s importovanou španělskou kulturou a americkou městskou civilizací, mu pomohl pochopit neoddělitelnost umění a náboženství a přetrvávání (nachleben) starověkého "pohanství" v evropské kultuře. V indiánské kultuře viděl počátky vývoje od primitivního pohanství přes pohanství antiky až k modernímu člověku. Byl přesvědčen, že Indiáni jsou ovládáni fobickým strachem, jehož překonání vede skrze formu magickou, mytologickou, symbolickou až k formě logické. Odtud se začal odvíjet jeho zájem o sociální paměť lidstva a úsilí po vysvětlení funkce symbolů v ní. Tento kontextuální přístup vedl k jeho definitivnímu odvratu od strohého formalismu a estetizujících dějin umění.


< zpět