The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2009

Articles

Monika Borowska

Das Entfachen des Fegefeuers in der europäischen Miniatur des 13. Jahrhunderts

Early Images of Purgatory in European Miniatures of the 13th Century

pp. 310-325

| detail |

Zuzana Všetečková - Dalibor Prix

Nástěnné malby v kapli sv. Prokopa v Praskolesích u Hořovic

The Mural Paintings in the Chapel of St Procopius in Praskolesy (Hořovice)

pp. 326-348

| detail |

Daniela Rywiková

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?

Problém Krumlovského sborníku aneb kalich jako utrakvistický symbol?

pp. 349-363

| detail |

Karolína Fabelová

Bourdelle a Prague en 1909 et son rapport aux artistes tcheques et a Auguste Rodin

Bourdelle in Prague in 1909 and His Relationship with Czech Artists and with August Rodin

pp. 364-384

| detail |

Shorter notices

Jana Zapletalová

Škréta, Sandrart, Oretti: poznámka ke Škrétovu působení v Itálii

Škréta, Sandrart, Oretti: A Note about Škréta in Italy

pp. 398-402

| detail |

Archives

Tereza Martinčeková (ed.)

Hadí rituál: Warburgova kreuzlingenská přednáška

The Snake Ritual: Warburg's Kreuzlingen Lecture

pp. 385-398

| detail |

Reviews

Jan Klípa

Umění gotiky na Chebsku. Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu

pp. 402-405

Herbert Karner

Jana Zapletalová, Andrea Lanzani 1641-1712

pp. 405-406

Taťána Petrasová

Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848

pp. 407-408

Eva Novotná

Daniela Kramerová - Vanda Skálová (edd.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let

pp. 409-410

Annotations

pp. 411-414 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 414-417 

Česká resumé / English Summaries

pp. 418-423