Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2015

Články

Tereza Johanidesová

„Úzkost z vlivu“ v dějinách umění

‘Anxiety of Influence’ in Art History

s. 250-262

| detail |

Jana Peroutková

Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs

Proměnit Babylon v Jeruzalém. Chronologie a datace architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období

s. 263-288

| detail | PDF |

Jana Zapletalová

Malíř Giovanni Carlone na Moravě. Stará Voda

Painter Giovanni Carlone in Moravia: Stará Voda 

s. 289-306

| detail |

Zprávy

Jakub Hauser

Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího Karáska ze Lvovic

Russian and Ukrainian Émigré Artists in the Interwar Period and Jiří Karásek of Lvovice’s Slavic Gallery

s. 307-322

| detail |

Recenze

Jan Zachariáš

Felix Thürlemann, Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage

s. 323-325

Jan Chlíbec

Petr Jindra – Michaela Ottová (edd.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

s. 325-330

Radka Nokkala Miltová

Ivan Prokop Muchka – Ivo Purš – Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

s. 330-332

Aleš Veselý

Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka

s. 332-334

Steffen Eigl

Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Mnichov. Zářící metropole umění 1870–1918 / München. Leuchtende Kunstmetropole 1870–1918

s. 334-337

Anotace

s. 338-340

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 341-343

Česká resumé / English Summaries

s. 344-347