The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2015

Articles

Tereza Johanidesová

„Úzkost z vlivu“ v dějinách umění

‘Anxiety of Influence’ in Art History

pp. 250-262

| summary |

Jana Peroutková

Transforming Babylon into Jerusalem: Chronology and dating of the architectural sculpture of the Church of Our Lady before Týn in the days of the Luxembourgs

Proměnit Babylon v Jeruzalém. Chronologie a datace architektonické skulptury chrámu Matky Boží před Týnem v lucemburském období

pp. 263-288

| summary |

Jana Zapletalová

Malíř Giovanni Carlone na Moravě. Stará Voda

Painter Giovanni Carlone in Moravia: Stará Voda 

pp. 289-306

| summary |

Reports

Jakub Hauser

Výtvarníci ruské a ukrajinské meziválečné emigrace a slovanská galerie Jiřího Karáska ze Lvovic

Russian and Ukrainian Emigre Artists in the Interwar Period and Jiří Karásek of Lvovic’s Slavic Gallery

pp. 307-322

| summary |

Reviews

Jan Zachariáš

Felix Thürlemann, Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage

pp. 323-325

Jan Chlíbec

Petr Jindra – Michaela Ottová (edd.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

pp. 325-330

Radka Nokkala Miltová

Ivan Prokop Muchka – Ivo Purš – Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

pp. 330-332

Aleš Veselý

Tomáš Valeš, Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka

pp. 332-334

Steffen Eigl

Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Mnichov. Zářící metropole umění 1870–1918 / München. Leuchtende Kunstmetropole 1870–1918

pp. 334-337

Annotations

pp. 338-340

Acquisitions of Art History Sources

pp. 341-343

Česká resumé / English Summaries

pp. 344-347