Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2018

Články

Milena Bartlová

„Není možno se vzdát svobody myšlení“. Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960

‘It is not possible to surrender freedom of thought.’
Vincenc Kramář and Marxism 1945–1960

s. 246–263

| detail |

Michal Šroněk

Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace

The Society of Jesus and the Town as Space for Representation of the Order

s. 264–282

| detail |

Jindřich Toman

The Woman Is Hollow: Toyen’s Melancholy In-Sights

Žena je dutá. Melancholické vhledy Toyen

s. 283–295

| detail |

Zprávy

Didier Martens

Ein altniederländisches Triptychon mit elegischem Gedicht im Schloss Lednice (Eisgrub)

Nizozemský triptych s elegickou básní ze zámku Lednice

s. 296–312

| detail |

Návraty

Ondřej Jakubec

Mezi dvory, kláštery a městy: střední Evropa jako prostor kulturní výměny

Amidst Courts, Monasteries and Cities. Central Europe as an Area of Cultural Exchange

s. 313–318

| detail |

Recenze

Zuzana Šidlíková

Lucie Vlčková (ed.), Antonín Kybal. Cesty designu a textilní tvorby

s. 330–332

Tomáš Winter

Karel Srp, Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931–1939

s. 329–330

Jindřich Vybíral

Jiří Jung, Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928

s. 327–328

Štěpán Vácha

Jaromír Neumann, Petr Brandl, Andrea Steckerová (ed.)

s. 323–326

Martina Šárovcová

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547

s. 319–322

Anotace

s. 333–336

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 337–340

Česká resumé / English Summaries

s. 341–345