The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2018

Articles

Milena Bartlová

„Není možno se vzdát svobody myšlení“. Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960

‘It is not possible to surrender freedom of thought.’
Vincenc Kramář and Marxism 1945–1960

pp. 246–263

| detail |

Michal Šroněk

Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace

The Society of Jesus and the Town as Space for Representation of the Order

pp. 264–282

| detail |

Jindřich Toman

The Woman Is Hollow: Toyen’s Melancholy In-Sights

Žena je dutá. Melancholické vhledy Toyen

pp. 283–295

| detail |

Reports

Didier Martens

Ein altniederländisches Triptychon mit elegischem Gedicht im Schloss Lednice (Eisgrub)

A Netherlandish Triptych with Elegiac Poem from the Castle of Lednice

pp. 296–312

| detail |

Retrospections

Ondřej Jakubec

Mezi dvory, kláštery a městy: střední Evropa jako prostor kulturní výměny

Amidst Courts, Monasteries and Cities. Central Europe as an Area of Cultural Exchange

pp. 313–318

| detail |

Reviews

Zuzana Šidlíková

Lucie Vlčková (ed.), Antonín Kybal. Cesty designu a textilní tvorby

pp. 330–332

Tomáš Winter

Karel Srp, Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1931–1939

pp. 329–330

Jindřich Vybíral

Jiří Jung, Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928

pp. 327–328

Štěpán Vácha

Jaromír Neumann, Petr Brandl

pp. 323–326

Martina Šárovcová

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547

pp. 319–322

Annotations

pp. 333–336

Acquisitions of Art History Sources

pp. 337–340

Česká resumé / English Summaries

pp. 341–345