Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ondřej Jakubec

Mezi dvory, kláštery a městy: střední Evropa jako prostor kulturní výměny

Recenze knihy Thomase DaCosty Kaufmann o středoevropském umění a kultuře raného novověku představuje toto pojednání jako specifický typ syntézy, která v uměleckohistorickém zpracování propojuje kulturněhistorický přístup (v gombrichovské tradici) s konceptem tzv. geografie umění (či tzv. geohistory of art). Tato reflexe si všímá nejen toho, na jakých interpretačních principech stojí kniha sama, ale vycházejíc z ní se zamýšlí také nad tím, jak je v jejím zpracování přítomen i aktuální přístup tzv. world art history, reprezentovaný právě Thomasem DaCostou Kaufmannem. V tomto přístupu se znovu hlásí ke slovu humanistický a univerza listický étos dějin umění, který vykládá umělecká díla jako produkty živé komunikace a výměny v konkrétním historickém časoprostoru a jako produkty osobitých lidských kultur.


< zpět