Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2013

Články

Barbora Klipcová – Petr Uličný

Domenico Pugliani: A New Face in the History of Wallenstein Palace in Prague

Domenico Pugliani a nová tvář dějin Valdštejnského paláce v Praze

s. 206-220

| detail | PDF |

Jindřich Vybíral

Ohmann versus Grisebach. Der Streit um das Urheberrecht im Jahre 1897

Ohmann versus Grisebach. Spor o autorské právo v roce 1897

s. 221-231

| detail | PDF |

Radmila Veselá

The Battle over Modern Architecture. Auguste Perret versus Le Corbusier – Le Corbusier versus Karel Teige

Bitevní pole: moderní architektura. Auguste Perret versus Le Corbusier – Le Corbusier versus Karel Teige

s. 232-256

| detail | PDF |

Zprávy

Ivo Hlobil

Der spätgotische Turmwächter des Altstädter Turms der Karlsbrücke. Neue Fragen einer einzigartigen Statue 

Pozdně gotický Věžník Staroměstské věže Karlova mostu. Nové otázky unikátní sochy

s. 257-267

| detail | PDF |

Archiv

Tibor Nemeš

Víra v nevyhnutelnost. Karel Teige a geneze minimálního obydlí

Faith in Inevitability: Karel Teige and the Genesis of Minimum Dwellings

s. 268-273

| detail |

Karel Teige

Osada Baba v Praze. Výstavní kolonie Svazu čs. díla

Baba in Prague. An Exhibition Colony by the Czechoslovak Werkbund

s. 274-279

| detail |

Recenze

Kateřina Kubínová

Aleš Mudra, Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620)

s. 280-284

Elizabeth Clegg

Petr Wittlich, Czech Modern Painters 1888–1918

s. 287-290

Hubert Guzik

Rostislav Švácha (ed.), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012

s. 284-286

Peter Vergo

Helena Musilová – Markéta Theinhardt – Pierre Brullé (eds), František Kupka: The Road to Amorpha. Kupka’s Salons 1899–1913

s. 290-292

Anotace

s. 293-296

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 297-301

Česká resumé / English Summaries

s. 302-307