Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2020

Články

Christopher Long

Editor´s Introduction: Adolf Loos for Our Time

Úvodní slovo editora: Adolf Loos pro naši dobu

s. 263–270

| detail |

Todd Cronan

The Secrets of the Material: Contingency and Normativity in Adolf Loos

Tajemství materiálu: nahodilost a normativnost u Adolfa Loose

s. 271–277

| detail |

Daniel Lawler

Adolf Loos, William Morris, and the Golden Type

Adolf Loos, William Morris a Golden type

s. 278–289

| detail |

Zprávy

Andreas Vass

Zur Entdeckung eines unausgeführten Loos-Projekts: Wohnung Boskovits I, Frankgasse 1/12

Objev nerealizovaného projektu Adolfa Loose. Boskovitsův byt I, Vídeň, Frankgasse 1/12 (1921)

s. 290–300

| detail |

Cécile Poulot

New Perspectives on Adolf Loos’s Parisian Villa for Tristan Tzara and Greta Knutson

Nový pohled na pařížskou vilu Adolfa Loose pro Tristana Tzaru a Gretu
Knutson

s. 301–305

| detail |

Laura McGuire

Loos in the Tropics: Alfred Preis and the Raumplan in Hawai‘i

Loos v tropech: Alfred Preis a raumplan na Havaji

s. 306–314

| detail |

Recenze

Veronika Rollová

Christopher Long, Poslední domy / Eseje o Adolfu Loosovi

| PDF |

Tomáš Murár

Evonne Levy – Tristan Weddingen (ed.), Global Reception of Heinrich Wölfflin

| PDF |

Jakub Bachtík

Jana Maříková-Kubková, Katedrála viditelná a neviditelná

Arkadius Wojtyla

Ondřej Jakubec (ed.) – Castelcorno. Bishop of Olomouc and Central European Prince / Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (edd.), Castelcorno. Places od the Bishop’s Memory

Richard Kurdiovsky

Jindřich Vybíral, Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Tereza Johanidesová

Krista Kodres – Kristina Joekalda – Michaela Marek (edd.), A Socialist Realist History?

Anotace

Česká resumé / English Summaries