Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/2011

Články

Petr Uličný

The Maniera of the Architecture of Duke of Wallenstein

Maniera architektury vévody Albrechta z Valdštejna

s. 194-213

| detail | PDF |

Martin Mádl

'MORS ET VITA, HYEMS ET AESTAS, LONGE ET PROPE': Carpoforo Tencalla's Paintings in Náměšť nad Oslavou

"MORS ET VITA, HYEMS ET AESTAS, LONGE ET PROPE". Úvaha o malbách Carpofora Tencally v Náměšti nad Oslavou

s. 214-237

| detail |

Polona Vidmar

La Galerie des Femmes Fortes - the Series of Virtuous Women in Český Krumlov and Vurberk Castles

La galerie des femmes fortes - obrazy heroin na zámcích v Českém Krumlově a ve Vurberku

s. 237-255

| detail |

Milan Pavlík

Proměna římsy v české architektuře po roce 1700. Kilián Ignác Dientzenhofer a Jan Blažej Santini

The Transformation of the Cornice in Czech Architecture after 1700: Kilián Ignác Dientzenhofer and Jan Blažej Santini

s. 256-266

| detail |

Dalibor Veselý

Surrealism and Latent World of Creativity

Surrealismus a latentní svět tvořivosti

s. 267-273

| detail |

Éva Forgács

'Today Is a Beautiful Day': The 'New Sensibility' or 'New Subjectivism' in the Hungarian Post-Avant-Garde of the 1980s

"Dnes je krásný den". "Nová citlivost" a "nová subjektivita" v maďarské postavantgardě osmdesátých let 20. století

s. 274-284

| detail |

Zprávy

Petr Maťa

Ferdinand z Verdenberka (1625-1666) mezi Rakousy, Moravou a Římem

Ferdinand von Verdenberg (1625-1666) between Austria, Moravia and Rome

s. 285-297

| detail |

Jana Zapletalová

A New Guercino: Copy or Replica?

Nový Guercino: kopie, nebo replika?

s. 285-302

| detail | PDF |

Archiv

Lubomír Slavíček

Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911-1914

Dopisy Jana Štursy Arthuru Roesslerovi z let 1911-1914

s. 303-313

| detail |

Recenze

Karel Thein

Julian Bell, Zrcadlo světa. Nové dějiny umění

s. 313-315

Ondřej Hojda

Jacques Lucan, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siecles

s. 315-317

Ivo Hlobil

Ivan Rusina a kolektív, Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného umenia

s. 317-320

Dalibor Veselý

Petr Wittlich, Horizonty umění

s. 321-324 

David Kulhánek

Marie Klimešová (ed.), Roky ve dnech. České umění 1945-1957

s. 325

Ian Walker

Vladimír Birgus - Jan Mlčoch, Czech Photography of the 20th Century

s. 326-328

Anotace

s. 329-331 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 332-336 

Česká resumé / English Summaries

s. 337-345