Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

A New Guercino: Copy or Replica?

V kapli zasvěcené sv. Václavu na zámku v Náměšti nad Oslavou se zachoval jeden rozměrný obraz znázorňující Sv. Lukáše malujícího Madonu. Malba nebyla dosud autorsky určena. Jde o práci spojitelnou se jménem bolognského malíře Giovanniho Francesca Barbieriho, zvaného Il Guercino (1591-1666), jednoho z nejvýznamnějších představitelů bolognského secenteskního malířství. Ve sbírkách The Nelson-Atkins Museum of Art v Kansas City se nachází obraz identického námětu i provedení. V porovnání s malbou z Náměště byl však druhotně zmenšen. Do zajímavého kontextu staví náměšťskou malbu záznam z Guercinovy účetní knihy o tom, že Ferdinand hrabě Verdenberg (1625-1666), majitel panství Náměšť a významný představitel rakouské šlechty, objednal a v březnu 1657 zaplatil u bolognského mistra dva originální obrazy: Galateu a Venuši s Martem, Kupidem a Časem. Tutéž informaci, doplněnou o poznámku, že hrabě Verdenberg měl v úmyslu darovat obě malby císaři, opakuje rovněž Carlo Cesare Malvasia ve Felsina pittrice vydané roku 1678. V tomto kontextu nelze vyloučit, že nesporně velmi kvalitní, byť silně poškozený obraz z Náměště nad Oslavou představuje originální Guercinovo dílo. Ferdinand hrabě Verdenberg podnikl v roce 1655 cestu do Říma. Měl by tudíž možnost zhlédnout při cestě přes Bolognu Guercinův obraz sv. Lukáše určený pro františkánský kostel v Reggio nell'Emilia (Guercino dostal za obraz zaplaceno v únoru 1655) a nechat si zhotovit repliku - což nebylo výjimečné -, anebo kvalitní kopii od některého malíře z Guercinovy dílny.


PDF

< zpět