The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/2011

Articles

Petr Uličný

The Maniera of the Architecture of Duke of Wallenstein

Maniera architektury vévody Albrechta z Valdštejna

pp. 194-213

| summary |

Martin Mádl

'MORS ET VITA, HYEMS ET AESTAS, LONGE ET PROPE': Carpoforo Tencalla's Paintings in Náměšť nad Oslavou

"MORS ET VITA, HYEMS ET AESTAS, LONGE ET PROPE". Úvaha o malbách Carpofora Tencally v Náměšti nad Oslavou

pp. 214-237

| summary |

Polona Vidmar

La Galerie des Femmes Fortes - the Series of Virtuous Women in Český Krumlov and Vurberk Castles

La galerie des femmes fortes - obrazy heroin na zámcích v Českém Krumlově a ve Vurberku

pp. 237-255

| summary |

Milan Pavlík

Proměna římsy v české architektuře po roce 1700. Kilián Ignác Dientzenhofer a Jan Blažej Santini

The Transformation of the Cornice in Czech Architecture after 1700: Kilián Ignác Dientzenhofer and Jan Blažej Santini

pp. 256-266

| summary |

Dalibor Veselý

Surrealism and Latent World of Creativity

Surrealismus a latentní svět tvořivosti

pp. 267-273

| summary |

Éva Forgács

'Today Is a Beautiful Day': The 'New Sensibility' or 'New Subjectivism' in the Hungarian Post-Avant-Garde of the 1980s

"Dnes je krásný den". "Nová citlivost" a "nová subjektivita" v maďarské postavantgardě osmdesátých let 20. století

pp. 274-284

| summary |

Reports

Petr Maťa

Ferdinand z Verdenberka (1625-1666) mezi Rakousy, Moravou a Římem

Ferdinand von Verdenberg (1625-1666) between Austria, Moravia and Rome

pp. 285-297

| summary |

Jana Zapletalová

A New Guercino: Copy or Replica?

Nový Guercino: kopie, nebo replika?

pp. 285-302

| summary |

Archives

Lubomír Slavíček

Die Briefe Jan Štursas an Arthur Roessler aus den Jahren 1911-1914

Jan Štursa's Letters to Arthur Roessler from 1911-1914

pp. 303-313

| summary |

Reviews

Karel Thein

Julian Bell, Zrcadlo světa. Nové dějiny umění

pp. 313-315

Ondřej Hojda

Jacques Lucan, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siecles

pp. 315-317

Ivo Hlobil

Ivan Rusina a kolektív, Renesancia. Dejiny slovenského výtvarného umenia

pp. 317-320

Dalibor Veselý

Petr Wittlich, Horizonty umění

pp. 321-324 

David Kulhánek

Marie Klimešová (ed.), Roky ve dnech. České umění 1945-1957

pp. 325

Ian Walker

Vladimír Birgus - Jan Mlčoch, Czech Photography of the 20th Century

pp. 326-328

Annotations

pp. 329-331 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 332-336 

Česká resumé / English Summaries

pp. 337-345