Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2001

Články

Anežka Merhautová

Über das Schicksals des Bischofsrings

Příběh biskupského prstenu

s. 102-106

| detail |

Karel Stejskal

Sibyly v písemnictví a malířství českého středověku

Sibyls in the Literature and Painting of the Middle Ages in Bohemia

s. 107-123

| detail |

Alena Volrábová

Sv. Kateřina Alexandrijská - ješitná, čistá, moudrá či jaká vlastně? Ikonografické poznámky ke svatokateřinskému cyklu Mistra litoměřického oltáře

Die heilige Katharina von Alexandrien - eitel, rein, weise oder eigentlich? Ikonographische Anmerkungen zum Katharinenzyklus des Meister Leitmeritzer Altars

s. 124-131

| detail |

Liliane Meffre

Carl Einstein et Daniel-Henry Kahnweiler: leur conception du cubisme

Carl Einstein , Daniel-Henry Kahnweiler a jejich pojetí kubismu

s. 132-136

| detail |

Owen Harrod

Villa Traub in Prague (1928): Bruno Paul and Pragmatic Functionalism

Traubova vila v Praze (1928): Bruno Paul a pragmatický funkcionalismus

s. 137-150

| detail |

Lenka Tichá

Středoevropská architektura v letech 1956-1963 a bruselský styl

Central European Architecture between 1956-1963 and the Brussels Style

s. 151-160

| detail |

Zprávy

Petr Svojanovský

Neznámý obraz Petra Brandla a loretánské bratrstvo Ježíše, Marie a Josefa

s. 161-173

| detail |

Recenze

Karel Srp

Keith Moxey, The practise of Persuasion

s. 173-176

Zuzana Všetečková

Iva Rosario, Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 1346-1378

s. 176-178

Markéta Gallová

Marina Dmitrieva - Karen Lambrecht, Krakau (eds.), Prag und Wien

s. 179-182

Christopher Long

Karel Ksandr (ed.), Villa Müller

s. 182-184

Anotace

s. 185-186

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 186-190